Przychodnia „Iskra ” i Przychodnia “Patron”  JEST PARTNEREM PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

TWÓJ ŚWIADOMY WYBÓR

Program profilaktyczny „Twój świadomy wybór – profilaktyka nowotworów głowy i szyi” realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Jeśli jesteś w grupie ryzyka i masz 40-65 lat zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego i zapytaj o program profilaktyczny Twój świadomy wybór.
 • Jeśli masz 40-65 lat i od 3 tygodni masz 1 z objawów alarmowych niezwiązany z infekcją górnych dróg oddechowych to ZGŁOŚ SIĘ DO SWOJEGO LEKARZA RODZINNEGO.
 • OBJAWY ALARMOWE TO:
  • ból gardła
  • pieczenie języka
  • przewlekła chrypa
  • guz na szyi
  • niegojące się owrzodzenie jamy ustnej
  • jednostronna niedrożność lub krwawienie z nosa
  • problemy z przełykaniem.

NIE CZEKAJ! ZBADAJ SIĘ!

NIECH TO BĘDZIE  „TWÓJ ŚWIADOMY WYBÓR”!              


Jestem kobietą, więc idę. Cytologia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 roku – 31.07.2019 roku

projekt Jestem kobietą, więc idę. Cytologia skierowany jest do: 13414 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz kobiet w wieku od 25 do 59, w tym minimum: 12414 Kobiet, 1000 Mężczyzn, 402 osób niepełnosprawnych uczących się, pracujących bądź mieszkających na terenie obszaru KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn.

Celem głównym projektu jest promowanie programów zdrowotnych nastawionych na profilaktykę wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym ukierunkowanym na wczesne wykrywania raka szyjki macicy wśród 13414 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz kobiet w wieku od 25 do 59, w tym min.: 12414 kobiet, 1000 mężczyzn, 402 osób niepełnosprawnych z terenu KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasto i Gminę Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn do 31.07.2019 roku.

W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:

 1. Działania informacyjno-edukacyjne
 2. Działania edukacyjno-profilaktyczne
 3. Organizacja badań mammograficznych

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Anna Agatowska, tel. 533 535 003
e-mail: cytologia@jestemkobieta.org

Jestem kobietą, więc idę. Mammografia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner wiodący) w partnerstwie z Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach (Partner), Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. z o.o., Świętokrzyskim Klubem Amazonek przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Fundacją INVICTUS, Mammografią Sp. z o.o. w ramach:

Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałania RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 roku – 31.12.2018 roku

projekt Jestem kobietą, więc idę. Mammografia skierowany jest do: 9457 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia, w tym minimum: 8457 Kobiet,
1000 Mężczyzn, 283 Osób Niepełnosprawnych uczących się, pracujących bądź mieszkających na terenie obszaru KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gm.iny Daleszyce,
Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn.

Celem głównym projektu jest promowanie programów zdrowotnych nastawionych na profilaktykę wczesnego wykrywania raka piersi oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym ukierunkowanym na wczesne wykrywania raka piersi wśród 9457 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia,w tym minimum: 8457 Kobiet, 1000 Mężczyzn, 283 Osób Niepełnosprawnych uczących się, pracujących bądź mieszkających na terenie obszaru KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gm.iny Daleszyce,
Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn

W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:

 1. Działania informacyjno-edukacyjne
 2. Działania edukacyjno-profilaktyczne
 3. Organizacja badań mammograficznych

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Marcin Agatowski, tel. 669 430 643
e-mail: mammografia@jestemkobieta.org