Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" sp. z .o.o.

Nasze jednostki:

Przychodnia „Patron  – ul. Kopernika 3 , Kielce  tel. (41) 34 450 27 lub 28 kom. 690 901 502

Przychodnia  „Iskra – ul. Jagiellońska 76b, Kielce  tel. (41) 345 66 08  kom.601 407 479

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Działając na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r., poz 623, z późn. zm.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. z o.o. w Kielcach ul. Kopernika 3 informuje, że wykonuje w Przychodni „ISKRA” ul. Jagiellońska 76B działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na:
– stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów diagnostyki medycznej

Prowadzona przez NZOZ Patron Przychodnia Iskra działalność związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko.

Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności oraz środowiska:

Redukowanie narażenia na promieniowanie jonizujące u osób podawanych badaniom z wykorzystaniem promieniowania jak i u osób z ogółu ludności osiągane jest poprzez:
– stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz parawanów ochronnych z materiałów o odpowiednim równoważniku ołowiu;

– regularne prowadzenie: okresowych testów kontroli jakości aparatów rtg, wzorcowań przyrządów dozymetrycznych oraz okresowych przeglądów serwisowych;

– Bezpieczeństwo osób z ogółu ludności zapewnia się również poprzez dobór osłon stałych właściwie do prowadzonej działalności. Pomieszczenia poradni rentgenowskiej zostały wykonane zgodnie z projektem i obliczeniem osłon stałych zatwierdzonym odpowiednio przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,  tak aby osoby z ogółu ludności nie były narażone na dawki większe niż 1 mSv w ciąg roku.

Narażenie od działalności związanej ze stosowania aparatu rtg
Działalność prowadzona z zakresu rentgenodiagnostyki nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych oraz do zwiększenia narażenia na promieniowanie jonizujące. W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych sytuacji awaryjnych związanych ze stosowaniem promieniowanie rentgenowskiego.


 

Serdeczne podziękowania dla Pani Moniki i Piotra Szafrańców
i pozostałych członków KOD-u Kielce za wyposażenie  naszych pracowników medycznych w przyłbice

Za Serce FORMASTER S.A. DZIĘKUJEMY


Partnerzy:

diagnostyka_200x100
nfz_200x100
allianz_200x100
pzu_200x100-2
luxmed_200x100