NZOZ „Patron” świadczy pełen zakres usług z medycyny pracy w swoich jednostkach zarówno dla zakładów pracy ( na podstawie zawartych umów) jak i dla osób fizycznych. Poradnie medycyny pracy oferują :

  • Badania okresowe
  • Badania wstępne
  • Badania kontrolne ( po 30 dniach niezdolności do pracy)
  • Orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych
  • Badania kierowców